Arova.

Logotyp och marknadsföring.

- information -

Case

Det här projektets mål var att skapa en tydlig logotyp med en klassisk font. Bolaget heter Arova och jag valde tillsammans med kunden att använda fonten Didot då den är klassisk och medför en känsla av trovärdighet. Jag valde att göra logotypen i formen av en pil då det anspelar på namnet (arrow).

Förutom i färg så fanns även kravet att logotypen skulle fungera i svart & vit.

Logotyp tryckt på papper.